Y tế

Những mối đe dọa lớn nhất đối với phòng sạch y tế

Ngành y tế là một ngành rất đặc thù và không có chỗ cho những sai sót. Một lượng ô nhiễm có thể làm giảm hiệu quả và nguy...

Khuyến cáo về yêu cầu phòng sạch sản xuất trang thiết bị y tế

ISO 13485 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý đối với lĩnh vực sản xuất dụng cụ, vật...

Ba loại phòng sạch trong ngành y tế

Ngành Y tế là một ngành luôn yêu cầu khắt khe về môi trường sạch, do đó Phòng...

6 Điều cần cân nhắc trong phòng sạch liệu pháp gen và tế bào

Hiện nay các quy trình công nghệ sinh học rất hiện đại và không ngừng phát triển. Và...

Yêu cầu về phòng sạch trong ngành Y tế

Phòng sạch là một phần không thể thiếu phục vụ trong ngành y tế. Những thiết bị phòng...

6 Điều cần cân nhắc trong phòng sạch liệu pháp gen và tế bào

Hiện nay các quy trình công nghệ sinh học rất hiện đại và không ngừng phát triển. Và việc áp dụng phòng sạch trong...

Ba loại phòng sạch trong ngành y tế

Ngành Y tế là một ngành luôn yêu cầu khắt khe về môi trường sạch, do đó Phòng sạch là rất quan trọng và...

Khuyến cáo về yêu cầu phòng sạch sản xuất trang thiết bị y tế

ISO 13485 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý đối với lĩnh vực sản xuất dụng cụ, vật tư y tế. Yêu cầu phòng...

Những mối đe dọa lớn nhất đối với phòng sạch y tế

Ngành y tế là một ngành rất đặc thù và không có chỗ cho những sai sót. Một lượng ô nhiễm có thể làm...

Tiêu chuẩn thiết kế phòng mổ – Làm bệnh viện phải biết

Với nền y học ngày càng phát triển thì yêu cầu về phòng mổ cũng ngày càng khắt khe hơn. Trước đây đã từng...

Yêu cầu về phòng sạch trong ngành Y tế

Phòng sạch là một phần không thể thiếu phục vụ trong ngành y tế. Những thiết bị phòng sạch được các cơ sở y...
spot_img