Kiểm Soát Ô Nhiễm

Kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật trong môi trường phòng sạch

Ngăn ngừa, phát hiện và loại bỏ ô nhiễm trong phòng sạch từ vi khuẩn, vi rút và các phần tử ô nhiễm là...

Những nguy cơ đối với nhân viên khi làm việc trong phòng sạch

Năm 1963, lần đầu tiên tiêu chuẩn phòng sạch được quy định tại Mỹ. Từ đó về sau, tiêu chuẩn này dần được cải...

Trang phục phòng sạch: Những quy định cần phải biết

Trong phòng sạch nhân viên phải sử dụng rất nhiều thiết bị cũng như là trang phục đặc thù để có thể đáp ứng...

Quy trình bảo dưỡng ,vệ sinh phòng sạch

Ngày nay, phòng sạch đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới và được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực. Việc xây dựng...

Quy trình kiểm tra chênh áp phòng sạch

Với sự phát triển của xã hội, yêu cầu ngày càng cao của chất lượng sản phẩm, ngày nay việc lựa chọn sản xuất...

Tin Mới Nhất

spot_img